Muri Kaminuza y’Urwanda urumuri ntirwazimye?

Intego ya Kaminuza nkuru y’Urwanda i Ruhande yahoze ari « Illuminatio et salus populi »; ni ukuvuga urumuri n’umukiro bya rubanda. Byari ukuri, kuko abahavanaga ubumenyi, ubwenge, ubuhanga, n’izindi mpano bagombaga kubisesekaza ku gihugu, kuri rubanda. Kuva…Rwanda: ni nde ubitse urufunguzo rw’amahoro arambye?

Abafite ijambo mu byemezo bikomeye mu butegetsi bwo hejuru mu Rwanda bajya bazirikana ko ari bo bambere bafite mu ntoki urufunguzo rw’inzira y’amahoro arambye ? Bibuka ko kubura ubumuntu n’ubupfura byakoreka igihugu ? Uruhare rw’abatavugarumwe…


Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
RSS
Follow by Email