Joseph Matata arasobanura ku buryo burambuye impamvu yatangije  »Umunsi wo kurwanya ikinyoma mu Rwanda »

Partager/Share/Sangiza

27/11/2017, Ikiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na Tharcisse Semana Ishyirahamwe ryo kurwanya akarengane n’umuco wo kudahana, mu magambo arambuye y’igifransa  »Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda (CLIIR) » wantangije  »Umunsi wo kurwanya ikinyoma mu Rwanda »,…

Read More

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers