IsesenguraNinde ”Mucikacimu” mu Rwanda? (igice cya kabiri: Urugomo, ubugome no kwica byaba ari umuco karande w’abanyarwanda?)

Partager/Share/Sangiza

02/02/2018, Yanditswe na Ndayisaba(TDM) Umwanditsi ahereye ku nyandiko y’ubushize Ni nde  »Mucikacumu » mu Rwanda? (Igice cya mbere) aribaza ukwiriye mu by’ukuri kwitwa umucikacumu mu Rwanda. Arerekana kandi ko ”kurimbura inyoko-muntu, Genocide” bigikomeje mu Rwanda. Aratangazwa n’uko…


Ni nde ”Mucikacumu” mu Rwanda? (Igice cya mbere)

Partager/Share/Sangiza

30/01/2018, Yanditswe na Ndayisaba(TDM) Umwanditsi w’iyi nkuru aribaza ukwiye kwitwa ”Umucikacumu” mu Rwanda. Aranyarukira hirya y’ibivugwa akabanza akibaza impamvu amateka mabi akomje kugenda yisubiramo mu Rwanda. Arerekana ukuntu ingoma cyangwa leta zasimburanye mu Rwanda zagiye zigaragara…Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company