Politiki

«Uburenganzira bwo gusubiza no kwisanzura mu bitekerezo» : Nkore ubugororangingo ku buhamya bwa Eric Udahemuka, ntacyo mbutubije ho !

Partager/Share/Sangiza

27/07/2018, Ubwanditsi  Ikinyamakuru «Umunyamakuru.com» ni icyo urugaga rw’abanyamakuru b’abanyarwanda b’umwuga baba mu buhungiro, UJRE mu magambo ahinnye y’igifaransa (Union des journalistes rwandais en exil – UJRE). Gigamijwe kuba ijwi rya rubanda no guha ijambo uwo ari…Umunyamakuru wa Radio Maria, Eric Udahemuka, arava imuzi n’imuzingo ibyo iyicwa ry’abihayimana i Gakurazo

Partager/Share/Sangiza

17/07/2018, Ikiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na Tharcisse Semana Mu nyandiko iheruka yo ku wa 14 Nyakanga 2018, mushobora gufungura no kongera kwisomera (mukande aha hakurikira: Ukuri k’Ukuri: Umunyamakuru Eric Udahemuka, «Umuhamya-mboni» w’iyicwa ry’abasenyeri n’abihayimana i Gakurazo!) , twabasogongeje…
Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio