Ukuri k’Ukuri: Aloys Musomesha mu nzozi zihoraho: ”Ubutabera-nungabantu n’ubutabera-mpuzabantu n’imperuka y’ubuhunzi”!

Umunzani w'ubutabera butabera abantu banyotewe uri mu gihu kibuditse

05/02/2024, Ikiganiro ”Ukuri k’ukuri” mutegurirwa kandi mugezwaho na Tharcisse Semana.

Ukuri k’Ukuri: Umuyobozi w’umushinga w’amahoro n’ubwiyunge nyakuri, Aloys Musomesha, mu nzozi z’«Ubutabera-nunga-mpuzabantu » n’imperuka y’ubuhunzi!

Please follow and like us:
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
RSS
Follow by Email